Sổ tay sinh viên (Áp dung cho sinh viên khóa 22 và các khóa tuyển sinh tiếp theo) - Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM

Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức hết sức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức việc học tập, cuộc sống của sinh viên và các thông tin khác. Cuốn sổ tay sinh viên sau đây chứa các thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất với việc học tập và rèn luyện của sinh viên ở Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.