• Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu về Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng; chỉ huy trưởng công trường đối với việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Mời các bạn...

   161 p cdxd2 26/11/2023 4 0

 • Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quản lý chi phí xây dựng công trình; chỉ huy trưởng công trường với công tác huấn luyện an toàn lao động; chỉ huy trưởng công trình với các công tác quản lý an toàn lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p cdxd2 26/11/2023 4 0

 • Ebook PCM-enhanced building components: An application of phase change materials in building envelopes and internal structures - Part 1

  Ebook PCM-enhanced building components: An application of phase change materials in building envelopes and internal structures - Part 1

  Part 1 of ebook "PCM-enhanced building components: An application of phase change materials in building envelopes and internal structures" provides readers with contents including: short history of PCM applications in building envelopes; overview of basic solid liquid PCMs used in building envelopes packaging methods, encapsulation, and thermal enhancement; laboratory thermal testing of PCM-enhanced building products and envelope systems;...

   152 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Ebook PCM-enhanced building components: An application of phase change materials in building envelopes and internal structures - Part 2

  Ebook PCM-enhanced building components: An application of phase change materials in building envelopes and internal structures - Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "PCM-enhanced building components: An application of phase change materials in building envelopes and internal structures" provides readers with contents including: examples of full-scale field experiments test huts and whole buildings containing PCM-enhanced building envelope components; thermal and energy modeling of PCM-enhanced building envelopes; basic building envelope products containing PCM and related...

   129 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 1: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 1: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 1: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Luật pháp về An toàn Vệ sinh lao động; Thực trạng công tác An toàn lao động; Triển khai công tác An toàn Vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất; Hệ thống quản lý An toàn Vệ...

   29 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 5: An toàn và sức khỏe cộng đồng (sức khỏe môi trường)

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 5: An toàn và sức khỏe cộng đồng (sức khỏe môi trường)

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 5: An toàn và sức khỏe cộng đồng (sức khỏe môi trường) cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm; Các phương pháp đánh giá phơi nhiễm; Những thách thức toàn cầu về môi trường và sức khỏe cộng đồng trong thế kỷ 21 và xa hơn; Khung đánh giá yếu tố nguy cơ trong sức khỏe môi trường; Các...

   38 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 2: Vệ sinh môi trường lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 2: Vệ sinh môi trường lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 2: Vệ sinh môi trường lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về vệ sinh lao động; Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất; Phòng chống bụi trong sản xuất; Phòng chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất; Chiếu sáng trong sản xuất công nghiệp; Thông gió trong sản xuất công...

   35 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa; An toàn trong thiết kế các cơ sở sản xuất; An toàn lao động trong ngành cơ khí; An toàn điện; An toàn thiết bị áp lực; An toàn lao động trong xây dựng; An toàn lao động trong quản lý và sử dụng...

   90 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về cháy nổ; Phòng cháy trong công nghiệp; Chữa cháy và phương tiện chữa cháy; Thoát hiểm trong công trình khi có cháy.

   30 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Ảnh hưởng của hàm lượng sợi Poly Propylene đến cường độ uốn và môđun đàn hồi của bê tông

  Ảnh hưởng của hàm lượng sợi Poly Propylene đến cường độ uốn và môđun đàn hồi của bê tông

  Bài viết Ảnh hưởng của hàm lượng sợi Poly Propylene đến cường độ uốn và môđun đàn hồi của bê tông nghiên cứu tìm ra các ảnh hưởng của hàm lượng sợi poly propylen đến khả năng chịu uốn và mô đun đàn hồi của bê tông nền, đánh giá mối quan hệ giữa sợi polypropylen đến khả năng chịu uốn và mô đun đàn hồi của bê tông.

   16 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng tường xây đến đặc trưng động lực học và phản ứng công trình chịu tải trọng tĩnh và động

  Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng tường xây đến đặc trưng động lực học và phản ứng công trình chịu tải trọng tĩnh và động

  Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng tường xây đến đặc trưng động lực học và phản ứng công trình chịu tải trọng tĩnh và động nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng tường xây đến đặc trưng động lực học và phản ứng của công trình chịu tải trọng tĩnh và động để làm sáng tỏ mức độ ảnh hưởng của độ cứng hệ tường...

   7 p cdxd2 26/11/2023 1 0

 • Nghiên cứu xác định thời gian tắt dần sau động đất trong chuỗi tọa độ GNSS liên tục

  Nghiên cứu xác định thời gian tắt dần sau động đất trong chuỗi tọa độ GNSS liên tục

  Bài viết Nghiên cứu xác định thời gian tắt dần sau động đất trong chuỗi tọa độ GNSS liên tục đề xuất phương pháp xác định thời gian tắt dần sau động đất từ mô hình chuyển động tổng hợp của chuỗi tọa độ GNSS liên tục, từ đó cho phép xác định chính xác nhất các dịch chuyển của bề mặt đất ghi nhận được trong chuỗi tọa độ GNSS...

   12 p cdxd2 26/11/2023 1 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdxd2224180vi