• Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 1

  Cuốn sách "Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư" gồm ba nội dung chính là theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án đầu tư, nó được tiến hành song song với quản lý dự án đầu tư. Đây là cuốn sách được các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, đánh giá và quản lý dự án đầu tư biên soạn, đồng thời đã được các chuyên...

   62 p cdxd2 26/11/2023 4 0

 • Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư" tiếp tục cung cấp tới người học kiến thức về theo dõi, kiếm tra và đánh giá dự án đầu tư, nhằm hạn chế tình trạng các dự án đầu tư, đặc biệt là từ nguồn vốn ngân sách nhà nước bị sử dụng không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát... Mời các...

   85 p cdxd2 26/11/2023 5 0

 • Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng; Thống kê tư liệu sản xuất và tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng; Thống kê tài chính doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   355 p cdxd2 23/09/2023 29 0

 • Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng: Phần 1

  "Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng" phần 1 trình bày những vấn đề chung của thống kê đầu tư và xây dựng cơ bản; Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của thống kê đầu tư và xây dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   350 p cdxd2 23/09/2023 35 0

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: các hình thức và mức độ của sự thay đổi; bản chất và sự cần thiết của quản trị sự thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p cdxd2 27/08/2023 45 0

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 3: Vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 3: Vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 3: Vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: những rào cản trong quản trị sự thay đổi; cách thức vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p cdxd2 27/08/2023 39 0

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 2: Nội dung quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 2: Nội dung quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 2: Nội dung quản trị sự thay đổi. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: nhận dạng và lập kế hoạch thay đổi; tổ chức thực hiện thay đổi; đánh giá kết quả thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p cdxd2 27/08/2023 37 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý thuyết

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý thuyết

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý thuyết với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu thế nào là giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh; Tại sao giao tiếp lại có tầm quan trong với cá nhân và tổ chức; Chỉ ra được giao tiếp có chức năng và có những kiểu giao tiếp trong kinh doanh nào; Phân tích được quá trình giao tiếp và các yếu tố tác...

   28 p cdxd2 27/08/2023 36 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp, với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và vận dụng được các kỹ năng cơ bản vào trong giao tiếp trực tiếp trong kinh doanh bao gồm các kỹ năng: lắng nghe, nói, đặt câu hỏi, phi ngôn ngữ và thuyết trình.

   39 p cdxd2 27/08/2023 28 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Tâm lý học giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Tâm lý học giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Tâm lý học giao tiếp, với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và nắm bắt được các yếu tố tâm lý chi phối động cơ, mục tiêu và phương tiện giao tiếp; Vận dụng việc nhận thức các đặc trưng tính cách để tiến hành hoạt động giao tiếp có hiệu quả.

   29 p cdxd2 27/08/2023 31 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 1 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 1: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng; chương 2: công tác tổ chức văn phòng; chương 3: Quản trị lao động văn phòng; chương 4: Tổ chức công tác thông tin; chương 5: Quản lý thời gian làm việc; chương 6: Tổ chức tiếp khách. Mời...

   147 p cdxd2 27/06/2023 39 0

 • Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất)

  Giáo trình Quản trị văn phòng: Phần 2 (Tái bản lần thứ nhất) giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chương 7: Tổ chức hội họp, hội nghị; chương 8: Tổ chức các chuyến đi công tác; chương 9: công tác văn thư; chương 10: công tác lưu trữ; chương 11: soạn thảo văn bản quản lý; chương 12: kỹ thuật soạn thảo một số văn bản hành chính thông...

   197 p cdxd2 27/06/2023 35 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdxd2224300vi