• Ebook Vật liệu học: Phần 1

  Ebook Vật liệu học: Phần 1

  Ebook Vật liệu học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu học cơ sở; Giản đồ pha; Khuếch tán và chuyển pha trong vật liệu; Biến dạng và cơ tính của vật liệu; Lý tính của vật liệu; Ăn mòn và bảo vệ vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   291 p cdxd2 26/11/2023 6 0

 • Ebook Vật liệu học: Phần 2

  Ebook Vật liệu học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vật liệu học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các loại vật liệu thông dụng trong công nghiệp; Thép và gang; Kim loại và hợp kim màu; Vật liệu vô cơ; Vật liệu bột; Vật liệu hữu cơ; Vật liệu kết hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   330 p cdxd2 26/11/2023 6 0

 • Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 1

  Cuốn sách "Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư" gồm ba nội dung chính là theo dõi, kiểm tra và đánh giá dự án đầu tư, nó được tiến hành song song với quản lý dự án đầu tư. Đây là cuốn sách được các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, đánh giá và quản lý dự án đầu tư biên soạn, đồng thời đã được các chuyên...

   62 p cdxd2 26/11/2023 5 0

 • Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nghiệp vụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư" tiếp tục cung cấp tới người học kiến thức về theo dõi, kiếm tra và đánh giá dự án đầu tư, nhằm hạn chế tình trạng các dự án đầu tư, đặc biệt là từ nguồn vốn ngân sách nhà nước bị sử dụng không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát... Mời các...

   85 p cdxd2 26/11/2023 6 0

 • Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu về Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng; chỉ huy trưởng công trường đối với việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Mời các bạn...

   161 p cdxd2 26/11/2023 5 0

 • Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Nghiệp vụ chỉ huy trưởng Công trường xây dựng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quản lý chi phí xây dựng công trình; chỉ huy trưởng công trường với công tác huấn luyện an toàn lao động; chỉ huy trưởng công trình với các công tác quản lý an toàn lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p cdxd2 26/11/2023 5 0

 • Ebook Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 1

  Ebook Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn" trình bày nội dung về: các yếu tố thủy văn cần đo đạc, thu thập; khảo sát, chọn tuyến đo đạc các yếu tố thủy văn; đo mực nước và nhiệt độ nước; đo độ sâu dòng nước; đo lưu lượng nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p cdxd2 26/11/2023 8 0

 • Ebook Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 2

  Ebook Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn" trình bày nội dung về: đo bùn cát trong nước sông; đo độ mặn trong nước sông vùng ven biển; chỉnh lý số liệu mực nước và nhiệt độ nước; chỉnh lý số liệu lưu lượng nước vùng sông không ảnh hưởng triều; chỉnh lý số liệu lưu lượng nước vùng sông ảnh...

   111 p cdxd2 26/11/2023 6 0

 • Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 1

  Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 1

  Cuốn sách "Công nghệ xử lý chất thải khí" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thông tin chung về bảo vệ môi trường khí; các nguồn ô nhiễm không khí; sự phát thải trong các ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p cdxd2 26/11/2023 6 0

 • Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 2

  Ebook Công nghệ xử lý chất thải khí: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Công nghệ xử lý chất thải khí" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự phát thải trong thiết bị lò đốt và nồi hơi; công nghệ xử lý chất thải khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p cdxd2 26/11/2023 6 0

 • Ebook Nước thiên nhiên - Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 1

  Ebook Nước thiên nhiên - Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 1

  Cuốn sách "Nước thiên nhiên-Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: nước và xử lý nước; thành phần của nước; các thông số đánh giá chất lượng nước; quy trình và kỹ thuật lọc nước; lọc và bể lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   141 p cdxd2 26/11/2023 7 0

 • Ebook Nước thiên nhiên - Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 2

  Ebook Nước thiên nhiên - Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 2

  Cuốn sách "Nước thiên nhiên-Các nguyên lý lọc và khử trùng nước: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các phương pháp khử trùng nước truyền thống; ozon và ứng dụng; oxy hoá khử, chất oxy hoá, chất khử; công nghệ xử lý nước thải và vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p cdxd2 26/11/2023 8 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2