• Giáo trình Đấu thầu: Phần 1

  Giáo trình Đấu thầu: Phần 1

  Giáo trình "Đấu thầu" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như tổng quan về đấu thầu; kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư; quy trình lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị hồ sơ mời thầu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   235 p cdxd2 26/05/2024 11 0

 • Giáo trình Đấu thầu: Phần 2

  Giáo trình Đấu thầu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Đấu thầu" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như đánh giá hồ sơ dự thầu; đấu thầu điện tử; một số vấn đề về quản lý hoạt động đấu thầu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   179 p cdxd2 26/05/2024 12 1

 • Ebook Xử lý nước thải đô thị: Phần 1

  Ebook Xử lý nước thải đô thị: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Xử lý nước thải đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Nguồn gốc, số lượng và thành phần các loại nước thải đô thị; Chương 2 - Lựa chọn dây chuyền công nghệ và các phương pháp xử lý nước thải và bùn cặn; Chương 3 - Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Chương 4 - Xử lý...

   172 p cdxd2 26/05/2024 8 0

 • Ebook Xử lý nước thải đô thị: Phần 2

  Ebook Xử lý nước thải đô thị: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xử lý nước thải đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong các công trình nhân tạo; Chương 7 - Khử trùng và xả nước thải ra nguồn; Chương 8 - Cấp khí cho các công trình xử lý nước thải; Chương 9 - Các công trình phụ trợ trong trạm xử lý nước thải;......

   174 p cdxd2 26/05/2024 10 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Ebook Ổn định công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Ổn định công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các phương pháp nghiên cứu; Chương 2 - Ổn định của thanh thẳng; Chương 3 - Ổn định của hệ thanh thẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   156 p cdxd2 26/05/2024 10 0

 • Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Ebook Ổn định công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Ổn định công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Ổn định của thanh cong; Chương 5 - Ổn định của thanh thành mỏng tiết diện hở và ổn định dạng uốn phẳng của dầm; Chương 6 - Ổn định của hệ thanh làm việc ngoài giới hạn đàn hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p cdxd2 26/05/2024 11 0

 • Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Lập và quản lý tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới; Tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật cho công trường xây dựng; Tổ chức tổng mặt bằng thi công xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p cdxd2 26/05/2024 10 0

 • Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1" trình bày những nội dung chính sau đây: Một số khái niệm về tổ chức quá trình sản xuất xây dựng; Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; Kế hoạch tiến độ thi công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p cdxd2 26/05/2024 8 0

 • Ebook Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc: Phần 1

  Ebook Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: âm thanh và tiếng ồn; lan truyền sóng âm trong không khí; truyền sóng âm qua kết cấu ngăn cách; phản xạ và hấp thụ sóng âm; thiết kế âm thanh cho các loại phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p cdxd2 26/05/2024 13 0

 • Ebook Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc: Phần 2

  Ebook Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Môi trường âm thanh trong công trình kiến trúc" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: chống ồn cho công trình kiến trúc; chống ồn không khí từ bên trong nhà; chống ồn va chạm; chống rung trong vật liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p cdxd2 26/05/2024 52 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Những vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Một số khái niệm có liên quan đến đầu tư, nguồn vốn đầu tư và các lực lượng tham gia thực hiện đầu tư; phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư; các phương pháp đánh giá các phương án kỹ thuật về mặt...

   230 p cdxd2 26/05/2024 8 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Những vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư và thiết kế xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: đánh giá dự án đầu tư cho một số trường hợp riêng biệt; những cơ sở lý luận về kinh tế trong thiết kế xây dựng; quản lý đầu tư; quản lý của các doanh nghiệp đối với đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p cdxd2 26/05/2024 14 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdxd2200vi