• Ebook Phân tích và thiết kế móng cọc: Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế móng cọc: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích và thiết kế móng cọc" trình bày các nội dung: Thống kê địa chất để tính toán thiết kế móng cọc, móng cọc bê tông cốt thép chế tạo sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p cdxd2 23/09/2023 1 0

 • Ebook Phân tích và thiết kế móng cọc: Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế móng cọc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích và thiết kế móng cọc" trình bày các nội dung: Móng cọc khoan nhồi và Ba - Rét, móng cọc bê thông ứng suất trước, ma sát âm ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc, thí nghiệm kiểm tra sức chịu tải và chất lượng cọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p cdxd2 23/09/2023 2 0

 • Ebook Civil engineering quantities (Fifth edition): Part 1

  Ebook Civil engineering quantities (Fifth edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Civil engineering quantities (Fifth edition)" provides readers with contents including: scope of civil engineering works and method of measurement; civil engineering contracts and contract documents; general arrangement and contents of civil engineering bills of quantities; method-related charges and pricing and measurement of civil engineering work; measurement of ground investigation, geotechnical processes, demolition and...

   178 p cdxd2 23/09/2023 3 0

 • Ebook Civil engineering quantities (Fifth edition): Part 2

  Ebook Civil engineering quantities (Fifth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Civil engineering quantities (Fifth edition)" provides readers with contents including: measurement of piling; measurement of timber and associated work; measurement of metalwork; measurement of roads and pavings; measurement of pipework; measurement of tunnels; measurement of rail track; measurement of sewer and water main renovation and ancillary works; bill preparation processes;...

   124 p cdxd2 23/09/2023 2 0

 • Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 1

  Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Tổng quan về cầu và mố trụ cầu" trình bày tổng quan về cầu; các khái niệm về công trình nhân tạo trên đường; mặt cầu và đường người đi; gối cầu; thiết kế các phương án cầu; đánh giá, so sánh lựa chọn phương án cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p cdxd2 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 2

  Giáo trình Tổng quan về cầu và mố trụ cầu: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Tổng quan về cầu và mố trụ cầu" tiếp tục trình bày về mố trụ cầu; khái niệm chung về mố trụ cầu; cấu tạo trụ cầu dầm; cấu tạo mố cầu dầm; mố trụ các loại cầu khác: cầu vòm, cầu khung dầm, cầu dây; tính toán mố trụ cầu hệ dầm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p cdxd2 23/09/2023 2 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy san (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy san (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy san (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm những nội dung chính sau: Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống truyền lực máy san; Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái máy san; Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống phanh máy san; Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống di chuyển máy san; Bảo dưỡng...

   73 p cdxd2 23/09/2023 2 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy lu (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy lu (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy lu (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) hướng dẫn thực hiện kỹ năng bảo dưỡng các cơ cấu, hệ thống, bộ phận chính của máy lu đồng thời trang bị thêm những kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu, hệ thống, bộ phận chính trên máy lu làm cơ...

   73 p cdxd2 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống thủy lực (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống thủy lực (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Bảo dưỡng hệ thống thủy lực (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm có 6 bài với những nội dung chính sau: Bài 1: khái niệm và các quy luật về truyền động bằng thủy lực, bài 2: nhận dạng các bộ phận trong hệ thống thủy lực, bài 3: bảo dưỡng hệ thống thủy lực máy xúc, bài 4: bảo dưỡng hệ thống thủy...

   74 p cdxd2 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm có 3 chương như sau: Chương 1: lý luận chung về kỹ năng giao tiếp, chương 2: một số kỹ năng giao tiếp, Chương 3: vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cdxd2 23/09/2023 2 0

 • Giáo trình Thực tập cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Thực tập cơ bản (Nghề Vận hành máy thi công mặt đường - Trình độ Cao đẳng) gồm có những nội dung: Bài 1: vận hành máy ủi, bài 2: vận hành máy xúc, bài 3: vận hành máy san, bài 4: vận hành máy lu, bài 5: vận hành các máy và thiết bị liên quan, bài 6: tổ chức thi công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cdxd2 23/09/2023 1 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Những tiêu chuẩn cơ bản để thành lập bản vẽ kỹ thuật; Chương 2: Hình chiếu vuông góc; Chương 3: Biểu diễn vật thể; Chương 4: Vẽ quy ước các mối ghép thông dụng trong cầu thép; Chương 5: Vẽ kết cấu công trình. Mời các bạn...

   64 p cdxd2 23/09/2023 2 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERcdxd2224170vi