• Bài giảng Các phương pháp xử lý số liệu đo đạc

  Bài giảng Các phương pháp xử lý số liệu đo đạc

  Bài giảng "Các phương pháp xử lý số liệu đo đạc" được biên soạn với các nội dung sau: lý thuyết sai số đo; phân loại sai số đo; tính chất sai số ngẫu nhiên; Đồng thời cung cấp một số ví dị để các bạn áp dụng vào thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.

   118 p cdxd2 23/09/2023 1 0

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: các hình thức và mức độ của sự thay đổi; bản chất và sự cần thiết của quản trị sự thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   13 p cdxd2 27/08/2023 11 0

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 3: Vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 3: Vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 3: Vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: những rào cản trong quản trị sự thay đổi; cách thức vượt rào cản trong quản trị sự thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p cdxd2 27/08/2023 13 0

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 2: Nội dung quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 2: Nội dung quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi - Chương 2: Nội dung quản trị sự thay đổi. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: nhận dạng và lập kế hoạch thay đổi; tổ chức thực hiện thay đổi; đánh giá kết quả thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   18 p cdxd2 27/08/2023 14 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý thuyết

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý thuyết

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 1: Cơ sở lý thuyết với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu thế nào là giao tiếp và giao tiếp trong kinh doanh; Tại sao giao tiếp lại có tầm quan trong với cá nhân và tổ chức; Chỉ ra được giao tiếp có chức năng và có những kiểu giao tiếp trong kinh doanh nào; Phân tích được quá trình giao tiếp và các yếu tố tác...

   28 p cdxd2 27/08/2023 8 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp, với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và vận dụng được các kỹ năng cơ bản vào trong giao tiếp trực tiếp trong kinh doanh bao gồm các kỹ năng: lắng nghe, nói, đặt câu hỏi, phi ngôn ngữ và thuyết trình.

   39 p cdxd2 27/08/2023 8 0

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Tâm lý học giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Tâm lý học giao tiếp

  Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Chương 3: Tâm lý học giao tiếp, với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và nắm bắt được các yếu tố tâm lý chi phối động cơ, mục tiêu và phương tiện giao tiếp; Vận dụng việc nhận thức các đặc trưng tính cách để tiến hành hoạt động giao tiếp có hiệu quả.

   29 p cdxd2 27/08/2023 11 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 2 Các phương pháp xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Loại bỏ số độ lệch thô; Những phương pháp đánh giá chất lượng số liệu trong thống kê môi trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p cdxd2 27/08/2023 7 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về xác xuất thống kê, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các khái niệm thống kê và xử lý số liệu cơ bản; Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc; Đại lượng ngẫu nhiên liên tục;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p cdxd2 27/08/2023 11 0

 • Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Thủy

  Bài giảng Phân tích và xử lý số liệu môi trường: Chương 3 Ứng dụng tin học trong xử lý số liệu, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm Microsoft; Xử lý số liệu thực nghiệm bằng phần mềm SPSS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p cdxd2 27/08/2023 12 0

 • Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng: Chương 3 - TS. Trần Thị Ngọc Mai

  Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng: Chương 3 - TS. Trần Thị Ngọc Mai

  Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng: Chương 3 Tổng quan về tài nguyên năng lượng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm về tài nguyên năng lượng; Các dạng năng lượng; Quá trình chuyển hóa năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p cdxd2 27/08/2023 15 0

 • Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng: Chương 1 - TS. Trần Thị Ngọc Mai

  Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng: Chương 1 - TS. Trần Thị Ngọc Mai

  Bài giảng Quản lý tài nguyên khoáng sản và năng lượng: Chương 1 Tổng quan về tài nguyên khoáng sản, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung; Khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p cdxd2 27/08/2023 12 0

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2