• Hướng dẫn đồ án Nền móng

    Hướng dẫn đồ án Nền móng

    Hướng dẫn đồ án Nền móng trình bày các nội dung chính sau: Nhiệm vụ thực hiện đồ án nền móng, thiết kế móng cọc, thiết kế móng nông, kiểm tra ứng suất tại móng khối quy ước, tính toán và kiểm tra lún,...

     105 p cdxd2 10/08/2020 337 11

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=cdxd2