• Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật thi công dưới nước" trình bày các biện pháp thi công, những tính toán cơ bản và phương pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc ở dưới nước, phần 1 bao gồm các chương sau: Công tác lặn; Hàn và cắt kim loại dưới nước; Nổ mìn dưới nước; Thi công lớp đệm bằng đá ở dưới nước; Công tác đất dưới nước;... Mời các...

   77 p cdxd2 21/05/2023 7 0

 • Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật thi công dưới nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đặt đường ống dưới nước; Đặt đường cáp dưới nước; Phương pháp thực hiện một số dạng công tác kỹ thuật ở dưới nước; Những công việc dưới nước khi xây dựng và khai thác công trình thủy lợi; Những công việc dưới nước...

   68 p cdxd2 21/05/2023 5 0

 • Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1)" được biên soạn nhằm giúp các nhà thiết kế, thi công Ngành Xây dựng có tài liệu cụ thể, kịp thời và thiết thực giải quyết những vướng mắc trong quá trình thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng. Phần 1 của tài liệu gồm các nội dung chính sau: Các khái niệm chung về...

   236 p cdxd2 21/05/2023 6 0

 • Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu khung - vách cứng; Kết cấu vách cứng; Kết cấu khung đỡ vách cứng; Kết cấu ống; Thiết kế móng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p cdxd2 21/05/2023 7 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" trình bày các nội dung: Nhập môn, nghiên cứu môi trường, phân tích nội bộ; phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị; xác định sứ mạng (nhiệm vụ) và mục tiêu; xây dựng chiến lược để lựa chọn, chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   242 p cdxd2 21/05/2023 5 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" trình bày các nội dung: Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và các chức năng; thực hiện chiến lược; kiểm tra, đánh giá chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   241 p cdxd2 21/05/2023 4 0

 • Ebook Định giá bất động sản: Phần 1

  Ebook Định giá bất động sản: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Phương pháp Định giá bất động sản" giúp người đọc hiệu được khái niệm, vai trò, hành lang pháp lý, cơ sở khoa học, các dữ liệu, mục đích, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản, điều kiện kinh doanh, yêu cầu chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ giữa định giá với thị trường bất động sản....

   31 p cdxd2 21/05/2023 4 0

 • Ebook Định giá bất động sản: Phần 2

  Ebook Định giá bất động sản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung, phần 2 cuốn sách "Định giá bất động sản" trình bày các nội dung: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản, quản lý định giá bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   101 p cdxd2 21/05/2023 4 0

 • Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 1

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 1

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 1 presents the following chapters: Chapter 1: air pollution, chapter 2: air pollution monitoring and source characterization, chapter 3: air pollution modeling, chapter 4: indoor air pollutionand health effects, chapter 5: effects of indoor airpollution from biomassfuel use on women’s health in India, chapter 6: health effects of urban air pollution in India.

   227 p cdxd2 21/05/2023 0 0

 • Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 2

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 2

  Ebook Air pollution: Health and environmental impacts – Part 2 presents the following chapters: Chapter 7: air pollutants exposure and health effectsduring the MILAGRO–MCMA2006 campaign, chapter 8: polycyclic aromatic hydrocarbons, chapter 9: cellular mechanismsbehind particulatematter air pollution–related health effects, chapter 10: emission of airborneparticulate matter in indoor environments, chapter 11: estimation of healthimpacts...

   317 p cdxd2 21/05/2023 0 0

 • Ebook Endocrine disrupters in wastewater and sludge treatment processes: Part 1

  Ebook Endocrine disrupters in wastewater and sludge treatment processes: Part 1

  Ebook Endocrine disrupters in wastewater and sludge treatment processes: Part 1 presents the following chapters: Chapter 1: Scope of the problem, Chapter 2: Sources of endocrine disrupters, Chapter 3: Methods for the determination of endocrine disrupters, Chapter 4: Fate and behavior of endocrine disrupters in wastewater treatment processes.

   159 p cdxd2 21/05/2023 0 0

 • Ebook Endocrine disrupters in wastewater and sludge treatment processes: Part 2

  Ebook Endocrine disrupters in wastewater and sludge treatment processes: Part 2

  Ebook Endocrine disrupters in wastewater and sludge treatment processes: Part 2 presents the following chapters: Chapter 5: Fate and behavior of endocrine disrupters in sludge treatment and disposal, Chapter 6: Endocrine disrupters in receiving waters, Chapter 7: Endocrine disrupters in drinking water and water reuse, Chapter 8: Management strategies for endocrine disrupters in the aquatic environment.

   151 p cdxd2 21/05/2023 0 0